>

Test Kategorisi 1

resim

En Öne Çıkarılan Yazı

En öne çıkarılan yazıya ait ön bilgiler ya da kısa bir açıklama...


Kurban Bayramı

Kurban Bayramını sevinç içinde ve yeni umutlarla karşıladık.Kurban kelimesi Akraba kelimesi ile aynı köktendir. Arapça K-R-B kelimesinden türemişlerdir. Kurban, Yakınlaşmadır. Kurubet, yakınlılık, yakınlaşmak anlamlarını ihtiva eder.Akraba da, "yakın olan","yakin" demektir. O halde, Kurban Bayramı Allah’ın müminlere hediyesi olup, “Allah’la “akrabalaşma” vesilesidir. Bütün ibadetler Allah’a yakınlaşmanın birer vesileleridir. Allah’a yakın olmak, insani hasletlerimizi çoğaltıcı, psikolojik ruh açıcı, ruhlara ferahlık ve özgürlük tattırıcı etkisi vardır.Bugünlerde, Allah’ımıza biraz daha yakınız.Çünkü onun biz müminlere hediyesiyle haşır-neşiriz. Bayramı idrak etmiş bulunmaktayız.  Sevgileri çok çabuk tükettiğimiz, kıymetlerini bilmediğimiz gerçeğini göz önüne alınca, bayramların anlam ve önemi bir kat daha fazla anlaşılır. Harcadığımız sevgileri, yeniden kazanma fırsatımızdır bayramlar. Çocuklarımız değil, bizim de ruhumuza durgunluk katar, kurban. Rabbe teslimiyetin, O’nun yoluna kurban edilişin canlandırılmasıdır. Babaya itaatin Allah’a itaatle bütünleştiği andır kurban. Allah’la dost olmayı göstermenin zamanıdır. Dostlukları pekiştirmenin vesilesidir, Kurban. Ayrılıkların hüznünü, sevincin coşkusunu, rahmetin deryasında katabilmektir.Maddenin manalaşmaya terk edildiği, maddiliğin mana da bir, oluşulduğu günlerdir, Kurban Bayramı. İbrahim’in teslimiyetiyle, İsmail’in teskinetiyle, Hacer’in kabulüyle oluşan bir imtihan başarısının bize gösterimidir. Teşrik Tekbirlerinin getirildiği, Ölüme büyüklenmenin, asla sökmediğini anlamanın zamanı..Büyüklenmenin şanına yakışana, bir sunumdur hayat. Hayatı Rabbe adamanın, en kesif ifadesidir, kurban. Dünyadan vazgeçebilmenin, ahiret tercihinin hatırlanmasıdır. Tercihlerin, Rabbe tevcih edilmesidir. Unutmanın mümkün olmadığı ölümü nefse dikte ettirmedir. Kabullerimizi değiştirme zamanıdır. Mutlulukları...

Cehalet Küfürdür!

Benim kafirin küfründe asla bir şüphem olamaz.Kafirin küfründe şüphe etmekte küfürdür.O bahsettiğin üstünlük dünyada ki üstünlüktür.Onla ilgili de takvadır, üstünlüğü var kılan.Takva da:"Allah'tan hakkıyla korkarak,onun emirlerini yerine getirme konusunda titriyerek ve titiz bir şekilde,hakkıyla yerine getirmektir." Allah'ın Kitabı olan ve biz müslümanlarında kitabı olan Kur'an-ı Kerimi okumuş olsaydınız ve Resülüllah'ın hayatına vakıf bulunsa da, öylece müslümanlardan olmuş olsaydınız, şu anda ki düşüncelerinize karşıdan bakar ve gülerdiniz.İslam olmayanlara, islam (cahiller)i olarak bakarız.Cahillerinde cennette işi olamaz.HZ.Ali(ra)Diyor ki:"Cahil benimle beraber Cennet'e girse,ben o cenneti terk eder,Cehennemi tercih ederim." Allah Teala da Kur'an da."Ey iman edenler,Allah'tan hakkıyla ittika edin(Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda titiz davranın)Ve ancak müslüman olarak ölün..." Sen kafire kafirdir dememeye iman ettiğine göre, bir derdin olmalı diye düşünmeden kendimi alamadım.Kusuruma bakma.Nedir senin derdin?Sen sadece kendilerinin diriltilip cennete gideceğini sanan bir gürüh var onlardan değilsindir,umarım. Ve yine ümit ediyor ve temenni ediyorum ki,Kur'anı vukufiyetiniz arttıkça düşünceleriniz değişecektir.Tabi ona faydalanmak için ruh ve bedenininizle samimi olarak yaklaşabilirseniz inşallah. ------------------------------------------Selam Kur'an'ı yaşamak ve yaşatmak sevdalılarına... Selam Kur'an Ahlakına doğru yürüyen asra... ...

Özün Sözü Kaybolursa,Öz de Kaybolur!

Biz, inandığımız şeyden bahsedilince öyle heyecanlanırız ki, bizi gözetleyen insanlar bu inanç uğrunda başarıncaya dek dağları devireceğimizi, canımızı, malımızı feda edeceğimizi, her türlü zorluklara katlanacağımızı ve kahramanlıklar göstereceğimizi zannederler.Fakat sözün tesiri geçip topluluk dağılınca imanımızı tamamen unutur ve fikirlerimizden uzaklaşırız. Bu yolda en basit bir mücadeleye girişmeyi bile aklımıza getirmeyiz.Bu unutkanlık ve gaflet o derece büyür ki, bazen fikirlerimizin tam zıddını kasden veya gayr-i ihtiyâri isteriz.Hasan El Benna / Davanın Esasları-----------------------------------Enesini dikenler ümmetin tevhidini yıkanlardır.Kendi tevhidleri de yıkılanlardırKardeşliği yıkarak tevhidi ikame etmiş ve imanı tevhide etmiş olamazsınız.Davayı kendi şahsi dava yerine herkesin davası saymak lazım..Ümmetin davasına sahip ve derdinde olan liderler lazım...Kendi rahatında,kendi çıkarlarını müstevli emellerle tevhid eden,bilgili şeytanların ardından gitmeden,beyinleri yöneten emperyalizmin kıskacından ümmeti çıkaracak yegane ihtiyacımız gerçek liderlerin çıkma vakti geldi geçiyor...Bu vesileyle,Şehid Hasan El-Benna'yı rahmetle anıyor.Zalimlere de Allah ve Meleklerin lanetine uğramalarını diliyorum...Teşekkürler Şehidler kervanında olan bu şahsiyeti bize tekrar hatırlattığın için...Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara......

Coco Cola ya da Siyonist Sömürü Tarihi

Sevgili arkadaşlar, tesbitleriniz çok güzel, tamamen katılıyorum. Coco Cola'nın, Ezher Ulemasınca haram olduğu ilan edilmiştir. Ama bu haram, murdar şeyi alan ve içen müslümanlar var maalesef.Antalya/Alanya'da da mahkeme coco colayı mahkum etmiştir. Yahudi sermayesini güçlendirmenin müslümanlara ne gibi bir faydalar sağlayabileceğini idraklere sunmak lazım. Et ve kemik, kan ve can nasıl ayrılmaz bir bütünse Yahudilerin müslümanlara olan kin ve öfkesi de aynen asla ayrılmaz, bitmez, tükenmez.İslami değerleri yozlaştırmak, küçük düşürmek, Türkleri İslamsızlaştırmak, etkisizleştirmek, sömürme, köleleştirme, yönlendirme ve yönetme hedef ve amaçlarından asla geri durmamışlardır. Şanlı geçmişin geniş coğrafyasından, Kanlı (terörlü) bugünlere gelen daralmış coğrafyada yahudilerin yavaş yavaş asıl gayelerine nasıl ulaştıklarını görmek mümkündür. Bu illet, kölelik tescili saydığım markanın içilmesinde köleleşen insanları, sömürülen beyinlerin, modern görüntüsünde ölücanların, kuzular gibi nasıl kandırıldıklarını görüyorum. Bu illetin sağlık yönünden ne kadar zararlı olduğu üzerinde durmaya gerek yoktur. Mahkeme karaları mevcuttur. Peygamberimizi zehirlemeye kalkan, Fatih Sultan'ımızı zehirleyen, kendine kucak açan Türklere en büyük ihaneti, en gizli şekilde kamoyunun gözlerinden ırak, gerçekleştiren yahudileri tanıyınca bu anlatılanlar daha bir anlam kazanmaktadır. Uyuyan, uyutulan bir milletin geldiği nokta ne acı. Teslimiyetin kırallığında, köleliğin farkına varmayanların beyinlerini, ekonomisini, siyasetini asker ve sivilini elinde bir oyuncak gibi yöneten ve yönlendiren Yahudinin gizli dünya kırallığında Özgürleşmeye direnen müslüman halkların uyanıp, hak ve hakikati darbesel bir etkiyle ortaya koymak zorundadır. İmani inkilaba uğramadan gönüller, ıstırablardan kurtulamayacaktır....

İmanı Olmadan, İyilikle Cennete Gidilmez!

                                                                         "iyilikle gelen de,kötülükle gelen de haksızlığa uğratılmaz...."6.sure/160.ayet              "iyiliğe çalışanların ödülünü asla boşa çıkarmayız...7/170 İyilik yapmakla ilgili çok ayet var..Bunlardan ikisini yazdım.Ama anlamını hatırldaığım ayetin numarasını hatırlıyamadım. Şöyle bir anlamı vardı:"İyilikleri onlara fayda vermeyecektir..."İman olmadıktan sonra elbette yapılan iyiliklerin faydası cennet olmayacaktır.Azılı bir islam düşmanı ve zalim değilse azabı ebedi olarak var olacak asla cennete giremeyeceklerdir.Ama "Allah'ın varlığı ve birliğine inanıp,müslümanlardansa muhakkak cennete girecektir. M.Ş.Eygi beyfendinin değindiği Sabataistler öldükten sonra kendilerinin dirileceğini diğer insanların asla diriltilmeyeceğini,Kendi grublarının başlarında çeşitli renkte bayraklar başlarında da kendi mesihleri olduğu halda cennete gireceklerini zannında iman ediyorlar..Buna ne diyeceğiz... Kim ne derse desin..."İnanıyorsanız, siz üstünsünüz ve galip gelecek olanda sizsiniz..." İman olmadan iyilikle cennete gidilmez.Cennete gitmek için inanç şarttır!İmanla iyilik değer kazanır.Allah kimsenin iyiliğini zayi etmez.Azabını ona göre takdir edecektir.İyilik yapmayı bir din haline getirme çalışması İslam düşmanlarının halkımızı İslam'dan koparma gayretlerinin bir parçasıdır. İyilikle kalp temizlenmiş olmaz.Kalbi iman temizlerse de,amel de onu temiz saklar..İyilikler de onun süsü olur.İman,amel ve iyilik sahibi olanların cennete girmelerine mani bir şirki,fısk ve küfrü olmadı...

Komünistlere Kız Verilmez! Bu hem fetva hem Takvadır!

Bilmeden konuşup,iş yaptığınızı mı sanıyorsunuz. Bu konu da ilahiyatçılar ne diyor seni hiç ırgalar mı? Koministlerin kafir olması dolayısıyla,kafirlerle müslüman kızların evlenmesini de kitabımız yasakladığına göre.. Fetva yerinde ve Kur'ana muhalif bir durum yok. Kafirlere kızlarını veren değil sadece açıkça günah işleyen birine kızını veren ebeveynin mezarından kalkışını anlatan hadiste,"mezardan alınlarındaAllah'ın rahmetinden ümidini kesmiş"diye yazılı olarak kalkacağı ifade olunmuştur.Bazı hadislerde de:"Allah,onlara rahmet nazarıyla bakmaz." buyurmuşlardır. Koministlere, kafirlere kız vermek İslam Dinine ve Kutsal kitabımıza göre kesinlikle haramdır. Bu fetvayı Diyanete de sorabilirsiniz. Laikliğe aykırı düşmemek adına,onun güdümünde sizin isteğinize uygun fetva verme olasıkları mevcuttur. Din,inanç,iman meselesidir. Komunist olanların bunu anlamayacakları gayet belli bir durumdur.