>

Test Kategorisi 1

resim

En Öne Çıkarılan Yazı

En öne çıkarılan yazıya ait ön bilgiler ya da kısa bir açıklama...


Tepkiler, Putlaştırmaya Karşı En Güzel Cevaptır.

Atatürk'ü putlaştırmak,mabedsizlere mabed kılmak böylece de İslam'a cephe almak Türkleri İslam'sızlaştırmak gerekiyor.İslama karşı gelmek ve İslam'ı boğmak için herşey mübahtır onlarca… Küfürlerin de' Atatürk'e sığınmak Atatürk'e de kanuni zırhla korumak ve böylece de kendilerini korumak ve kollamak gereğinde hissedenler, Atatürk'ü sevdikleri yok aslında…Kurşunu hedefe göndermek lazım…O halde bir silah lazım ki, savunma güçlü olsun O silah da Atatürk…İmha ve sindirmek için halkı ezmek için de bunun kullanılmakta olduğunu halk olarak görüp prim vermedi,vermeyecek te… Atatürk bir tabu ise,tabular korkuları,korkular da faşist rejimleri korur.Atatürk'ün adı kullanarak..Halkın iktidarına,demokrasiye ayar gözetmekAtatürk'e saygısızlık en azından..Atatürk'ün adının kullanılarak halkın karşısına çıkılması en büyük saygısızlıktır.Atatürk bu Ülkenin en büyük tabularından biri haline getirilmiştir. Fikri hür vicdanı hür nesillerin ortaya çıkmasını engelleyebilmenin 'dokunulmaz korunmasına sıkıştırılmış' bir Atatürk'ün küçültülmesi, savunucularınca halk katında değer görmemesiyle anlaşılır görülmektedir. Atatürk'ün arkasında durar gibi görünerek onun manevi kimliğini incitenler, en büyük terörü oluşturmuşlardır. Yıllardır ülkeye hakim olan bu düşünceye sahip olanların halkın refah ve düzeyine bir katkı sunamamışlardır. Atatürk'ün asla tasvip etmediği halka bakış açılarına sahip rantçıların, halkın gözünde değeri bittikçe bitiyor…   Cumhurbaşkanlığı seçimi de bunu destekler mahiyette… Atatürk simsarcılarının bu ülkeye yaptığı ihaneti,din istismarcıları denen kesim yapmadı, yapamazlarda… Puta ve putlaştırmaya karşı şanlı bir ifadeyi 22 Temmuz da alamayanlar, halkı daha anlayamamakta ve anlamak istememektedirler.Bence Atatürk'ü kendilerine ram sananlar endişelerini açıkca söylemeli ve halkı enayi sanmamalılar.Rantı kaçırmamak için seni kulla...

Atatürk'ün İstismarını Önlemek!

Bugün kü komünistler de 1980 öncesi sövdükleri Atatürk'e şimdi sahip çıkıyor görünerek kendilerine fikirleriyle sağlayamadıkları istikbali sağlamak istiyorlar. Aslında ülkemizde dinin istismarını yapanlardan çok, Atatürk'ün istismarı yapanlar söz konusudur. Burjuvazilerin, burjuvasına koltukluk eden ve ranta sahip olmanın ve halkın üstünde kendini görmenin açılımını sağlayan bir söylemdir, Atatürkçülük. Nazım'ın vatanperver biri olmadığını söylemek istemeyiz. Ama vatanperverlik edebiyatıyla vatanı batıranlarında varlığı bir gerçektir. Mazide ki hatalar, aynen atiye uzanmaktadır.Bunun da yargısal ve yarı tanrısal dokunmazlık içinde sürdüğü gerçeği vardır. Ata'ya kimler sahip çıkmamıştır ki.. Yahudiler de, kendi ansiklopedilerinde Atatürk'ün bir yahudi dönmesi olduğundan bahsetmektedirler. Herkes kendine, Ata ile yer edinmek ve kendine rant elde etmek istemektedir. İstedikleri, karşıdaki fikirleri Atatürk'ün korunması kanunu ile, onun güçlü silah halinde, karşı taarruz içinde kullanılması, sözkonusudur. Artık Atatürk'ün herkesin elinde tuttuğu bir anafora dönüştürülmesi sakıncası ortadadır. Bunun ne Atatürk'e,ne Türklüğe, gerçekte sağlayacağı bir fayda yoktur. Kimin ne yaptığı da, belli değil, haldedir.Dindarlarımız Atatürk'çü, solcularımız Atatürk'çü, Dönmelerimiz Atatürk'çü...Hasılı herkes Atatürk'çü..Devletin de ideolojisi Atatürk'çülük..Bu kadar Atatürk'ün kullanılıyor olması ve herşeyi Atatürk'ün söylemiş olması, her olumsuz işleri yapanların kendini Atatürk'çü ilan etmesi garabeti de ortadadır. O halde bu Atatürk'ü koruma kanunu, bence Atatürk'ü korumamakta, Atatürk'ü kullanmak ve amaçlarına basamak yapmak istiyenleri korumaktadır,diyebiliriz.Kahramanlar ne zaman ölürler. Siz kahramanları, masalsı kahramanlar haline getirirseniz, onları işte, o zaman öldürmüş olursunuz.İnsanları yaptıklarıyla anmak yerine,artık yapmadıklarını da yapmış olarak anmaya başlarsanız,o zaman onu yüceltm...