>

» Öğrenci ProvakasyonlarıHaber Onay EditörüÖğrenci olaylarıyla terörizm arasında ki ilişkileri anımsadık. Terörizmle siyaset arasında ve askeri darbe arasında ki ilişkileri tarihsel süzgeçten biliyoruz. Öğrenci olayları darbeye zemin hazırlamak için siyasiler ve diğer derin bağlantılarca kullanılmıştır. İnönü’nün ve CHP’nin de darbeye zemin hazırlamak için genel merkezlerinde bir askerle terör ize edilen öğrenci olaylarını nasıl organize ettiklerini Mustafa Armağan 11 Aralıkta bir radyo programında ifade etmişti.

 

Tüm sıra dışı gruplar ve uçta öğrenci grupları ve terörist yapılanmaların kullanıldığını biliyoruz. Hiçbir zaman fikirlerini ifade zemini aramamışlardır. Sadece terörü azdıracak ve azgınlaştıracak aktivitelerde bulunmuşlardır.

 

Aslında olan ile görülen ve gösterilmek istenenler arasında dağlar kadar fark var. Asıl olan bir amaç ile öğrencilerin protestosuna konu bir mevzu olmalı ve bu gerçekten öğrencileri ilgilendirmeliydi. Fikirleri doğrultusunda karşı bir fikri protesto ediyor olmalıydılar. Fikirlerini ifade etmek için orada söz isteyebilirlerdi. İstediklerinin ortalığı karıştırmak ve bulandırmak olduğu açıkça görülüyordu. Birilerinin bastığı düğmeyle çalışan robotlar gibiydiler. Sadece sol ellerini havaya kaldırmışlar, solcu olduklarını gösteren tek şey oydu. Ama öğrencileri yöneten ve örgütleyen kişinin sırtında da kendini kullanan seçkin ve gizli kapitalist sömürgecileri ve onların kadim dostları derin güçleri simgeleyen sırtındaki “Nike” yazısını haberlerde gösterip gülen liseli oğlumun dikkat çeken gülüşüydü.

 

CHP’nin de uç gruplarla olayların içinde olmaları meclise onları sokmak gibi bir tavrın içine girişleriyle doruğa ulaşmıştır. Bu öğrencilikle alakaları olmayan ve Üniversitelerde ki olayları ve fikirleri organizeye memur edilmiş olan bu gençlerin her olayın içinden çıktıklarını da haberlerde gördük. Onların telefon bağlantıları ve kimler tarafından kullanıldıkları da emniyet güçlerimizce ortaya çıkarılacaktır.

 

Fikirler değerlidir. Fikri olanın bileği beyin gücünde, fikri olmayanın bileği bilek gücündedir. Aslında olan şey; insanları kandırıp kullanmak ve asli kimliğinin dışına çıkarabilmektir. Dikkat çekilmesi gereken konu da ahlaki değerden yoksun bu grupların gençliğimizi getirdiği noktadır.

 

Genç bir bayanın hamile olması ve bu olaylara karışarak çocuğunun düşmesi de kışkırtmaya başka bir boyut katmakla birlikte olaydaki keşmekeşi ve ahlaki boyutu da gözler önüne sermiştir. Ailesinden habersiz, gayri meşru olan bir birliktelikten hamile kalan bayanın birlikte olduğu kimse onun da belli olmadığı bir yapı içindeki durum içler acısıdır.

 

Gençliğimizin ahlaki değerlerden soyutlanmasında bu uç grupların inanç değerlerinden yoksun bir yapıda bulunmaları attıkları yumurtadan daha tesirlidir. Yumurta atan bu grupların aslında değer yargılarımızı atan bir kimlikte olduklarını görmemiz ve çocuklarımıza bir daha yeniden sahip çıkmamız için onlarla ilişkilerimizi gözden geçirmemizin de bir mihengi olmalıdır.

 

Türk Milletinin değerlerinde misafire ikram vardır. Düşman da olsa misafire dokunulmaz. Bunlar hiçbir fikrin insanı da olamazlar. Olsa olsa bunlar ahlaki değeri olmayan maşadırlar.

 

Bu gençlere yazık, bunu ileri sürerek birilerinin emrine giren medyaya yazık, buradan hala darbe hesabı yapan zevata yazık, buradan siyasi getirim devşirmek isteyen CHP’ye de yazık, enerjimize yazık, …

http://haberonay.com/yazar/6126-hasan-ahmet-ogrenci-provakasyonlari.html