>

» Lozan Hezimetinden Kimler Zafer Çıkartır?Cumhurbaşkanının Lozan'a isyanı, Mirasa sahip çıkmasıdır.

İstiklal Savaşının Ruhuna tan eden değişim-dönüşüm, dinsizleştirme ameliyesine itirazdır

CHP'liler:"Lozan Türkiye'nin tapu senedidir" diyor.

-Evet, Yahudi aklıyla, İngiliz hinliğiyle gasp edilen bir tapu ve el değiştiren bir senet

CHP'nin Lozan'ı, sadece Osmanlı’ya, geçmişe ihanet değil, geleceğe ve vatana da yapılan büyük bir ihanettir. Daha çok vermek üzere ayarlı teslimiyeti olan bir gidiştir

CHP'nin şimdiki sözcüsü bu ülkede yaşamaktan hoşnut olmayan bir Hıristiyan kadındır ve Lozan'da seçtiği sözcüsü ise bir Yahudi (Koç'ların dedesi) haham (Haim Naum) dır.

Lozan CHP'nin asla bu Müslüman halkın yanında olmadığının ve asla olmayacak ve de olamayacağının delili ve ispatıdır. CHP Batının piyonudur.

Lozan halktan ve haktan ayrılışın, sapmanın ve saptırmanın ifadesidir, belgesidir. Batıya ruhunu satışın ve halka rağmen verilen sözlerin utanç vesikasıdır.

Adı Cumhuriyet olan hiyanet gazetenin ifadesine göre; “Cumhuriyet Kazanımları” saldırı altındaymış.

-Evet,haklısınız!. Çünkü hırsızın çaldığı tapu artık sahibine yani Müslüman Anadolu Halkının eline geçiyor.

Lozan’ın zafer olması, CHP’nin uydurmasıdır. CHP’nin batıyla ve batılla olan ilk kampsamlı flörtü olduğu için onlarca çok önemli olabilir. Halkımız için öze dönüşün önüne dikilmiş bir batı tuzağıdır.

Halk olarak Lozan denen paçavrayı yırtıp atmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz.

İngilizlerin “İslam’sız Türk” ve “Türk’süz İslam” oluşturarak “İslam’sız İslam” oluşturma gayretlerine CHP’nin verdiği desteğin de ifadesidir.

Bu, ülkeyi İslam’sız kopartıp-idare etmeye ve İsviçre Medeni kanununu getirmeye verilen gizli sözün sahibi İnönü’nün Meclisi hiçe saymasıdır.

Kanunlar getirerek, krallar(Milli Şef’ler) olmak budur.

Zulüm LOZAN’LA başladı,Müslüman halkımıza. Kalpakla giden İnönü fötrle dönerken şeklen değil, ruhen teslim olduğunu da gösteriyordu.

Biz ruhunu satabilenlerin kurduğu ve kendilerini kurtardığı bir Cumhuriyetin çocuklarıyız.

Halk Lozan’da ki esaret zincirlerini Recep Tayyip Erdoğan’la kırmıştır.

Lozan hezimetinden ancak piyonlar, dönmeler ve İslam’ı ve bu halkı sevmeyenler zafer çıkartır.

          30.09.2016