>

» Dini İstismarDini istismar ile getirim sağlayan, saltanat üreten grup/cemaatleri tefecilere benzetiyorum. Hak etmediklerini, hak ediyormuşçasına tüketiyorlar.

Orada ölen can sizin canınızdır Acılar bizim acılarımız İhanet eden Fetö’yü düşününce, ilerde daha büyük acılar olmasın diye DEVLET el koymalı

Bu acı olaylar bize bir fırsatı da sunuyor Dini istismar ile halkı ayrıştıran, dış mihraklarla ihanet işbirliğine açık gruplara yasak gelsin!

Dini grup ve cemaatlerin halkın dini inançlarını kullanarak onları nasıl soyduğunu iyi bilirim. Halkımız hayır sahibidir ve bu dini istismar da etseler bu grupların sosyal bir işlevi olduğuna da inananlardanım.

Lakin bu dini cemaatlerin dini olmanın ötesinde maddi varlıklara dönüşüp holdingleşmelerine ve hatta bankalar kurup devlete kafa tutar hale gelmelerine, devletin mahrem bilgilerini elde ederek dışarıya nasıl servis ettiklerine yakında şahitlik etmedik mi?

Pekâlâ, dış düşman istihbaratlarla kol kola gezen flört eden bu dini grupların ve cemaatlerin ülkemize, ümmete ve bu millete ve de devletimize sıkıntı oluşturmalarını devletimiz ne kadar daha seyredecektir.

Çok komik gerekçelerle ve dinde olmayan şekillerde yardımlar toplayıp onlarla kendilerine saltanat devşirenlerin devlete de kuduz bir it gibi nasıl saldırdıklarını da biliyoruz. Devlet Kâfir diyerek faiz alış verişine cevaz veren bu grupların dini nasıl özselleştirerek bencillik ve çıkar yüklediklerini be dini duyguları istismar ettiklerini iyice sosyal bir tahlille vakıf olarak devletimizin ilerde oluşacak sarsıntılara meydan vermemek için duruma müdahale etmesi şarttır.

Emperyalist Kâfirler ve Oryantalistleriyle dine karşı din silahını kullanırken dini istismar edebilecek kabiliyetlerde insanları kullanmışlardır.

Biz dini hassasiyetlerle bazı dini olmayan ve insani olmayan şeylere de göz yumarak aslında dine hizmet etmiş olmadık,olamayacağız da..

Asıl dine hizmet dinde olmayan şeylerle dini değerleri yozlaştıran ve istismar eden alçaklara karşı durabilmektir. Cihat haksızlık karşısında dikilmek ve dimdik durabilmektir. Cihadı olmayanın imanı ve şahadeti ne kadar makbulse o kadarız!

Allah şehadeti, samimiyetle kabul edip her türlü fitneye karşı bizleri uyanık kılsın!(Âmin)

Hasan Ahmet Evliyaoğlu