>

Test Kategorisi 1

resim

En Öne Çıkarılan Yazı

En öne çıkarılan yazıya ait ön bilgiler ya da kısa bir açıklama...


Modern Vahşilik!

Ruh eşini bulamamak çok kötüdür. İyi bir ruh hali değil. İnsanların gittikçe yalnızlaştıkları kalabalıklara dönüşüyoruz. Bu içindeki hareketli bombayı ne zaman patlayacak diye bekleme huzursuzluğudur. Umarım ruh eşinizi bulursunuz. Siz güzel bir insansınız.Sizinle olmayı her karşı cins hayal eder.Kalbinizin güzelliği yüzünüze vurmuş/gelmiş. Harika bir yüreğiniz/gönlünüz olduğunu düşünüyorum. İnsanlar,insanlığı da maddeselleştirdiler. Manevi yönlerini ihmal ettiler. İnsan ruh ve bedenden oluşan bir varlıktır. Ruhsal yönlerimizi silip süpürdü gereksiz kapitalist ihtiyaçlar. İnsanlarımızı çok yordu ve insanlığımızı bitirme noktasına geldi. Hiç sınır tanımıyor ihtiyaçlar,hiç bitmiyor da..  Asl olan, var olanla yetinebilmek. Mutluluk olmayanı aramak olduğu kadar, olanla mutlu olmanın yolunu bulabilmektir aslında. İnsanlarımız sahip olduklarının hep bir tık ötesini ister oldular. Şükretmek yok. O nimetleri vereni anmak/zikr etmek yok. Varsa yoksa insanlarımızın doymak bilmez egoları. Ne kadar bencilleşti bu dünya. Ne kadar aptallaştı bu insanlık. Sevmek ve sevilmek en insani bir ihtiyaçtır. İnsanların en çok çabuk tükettikleri şey sevgi ve saygıdır. Hâlbuki insan olma ve insanlık bu iki ayrı kavramla bir bütündür. İnsanlar ruh eşlerini arıyorlar. Belki de hiç bulamayacaklarından habersiz. Belki de bulunur, kim bilir bir taşın altına gizlenmiştir. Aramadan bulamazsınız/bilemezsiniz. İnsan hep merak eder. Kendi dışında ki dünyaları güzel hayal eder. Kendi elindekilerin güzelliklerine gözlerini kapatır. Hep yanlış yapar, doğruyu bile ararken..Doğruyu bazen de yanlış yerlerde arar. Bazen kalbi unutur, kurur gönlü de, aklıyla doğruyu bulacağını düşünür. Kalbin tatmin olmadığı yerde...

Dini İstismar

Dini istismar ile getirim sağlayan, saltanat üreten grup/cemaatleri tefecilere benzetiyorum. Hak etmediklerini, hak ediyormuşçasına tüketiyorlar. Orada ölen can sizin canınızdır Acılar bizim acılarımız İhanet eden Fetö’yü düşününce, ilerde daha büyük acılar olmasın diye DEVLET el koymalı Bu acı olaylar bize bir fırsatı da sunuyor Dini istismar ile halkı ayrıştıran, dış mihraklarla ihanet işbirliğine açık gruplara yasak gelsin! Dini grup ve cemaatlerin halkın dini inançlarını kullanarak onları nasıl soyduğunu iyi bilirim. Halkımız hayır sahibidir ve bu dini istismar da etseler bu grupların sosyal bir işlevi olduğuna da inananlardanım. Lakin bu dini cemaatlerin dini olmanın ötesinde maddi varlıklara dönüşüp holdingleşmelerine ve hatta bankalar kurup devlete kafa tutar hale gelmelerine, devletin mahrem bilgilerini elde ederek dışarıya nasıl servis ettiklerine yakında şahitlik etmedik mi? Pekâlâ, dış düşman istihbaratlarla kol kola gezen flört eden bu dini grupların ve cemaatlerin ülkemize, ümmete ve bu millete ve de devletimize sıkıntı oluşturmalarını devletimiz ne kadar daha seyredecektir. Çok komik gerekçelerle ve dinde olmayan şekillerde yardımlar toplayıp onlarla kendilerine saltanat devşirenlerin devlete de kuduz bir it gibi nasıl saldırdıklarını da biliyoruz. Devlet Kâfir diyerek faiz alış verişine cevaz veren bu grupların dini nasıl özselleştirerek bencillik ve çıkar yüklediklerini be dini duyguları istismar ettiklerini iyice sosyal bir tahlille vakıf olarak devletimizin ilerde oluşacak sarsıntılara meydan vermemek için duruma müdahale etmesi şarttır. Emperyalist Kâfirler ve Oryantalistleriyle dine karşı din silahını kullanırken dini istismar edebilecek kabiliyetlerde insanları kullanmışlardır. Biz dini hassasiyetlerle bazı dini olmayan ve insani ...

Başı dik bir milletin Cumhuriyeti olsun!

Halka tepeden bakan, sevinç ve üzüntülerini paylaşmayan, teröristleri affeden sadece kırmızı ışıkta durdu diye alkışlananlardan CumhurREİS'imize Ladini zorlamaların, dinden-tarihten kopuşun Cumhuriyeti olmaktan çıkıp Müslüman Türk Halkının gerçek manada temsil edilebildiği cumhuriyete! Batının, İngilizlerin, ABD’nin dümen suyunda, onlar için savaşan 1cumhuriyetten Halkı için savaşan 1cumhuriyete geldik sayende REİS-i CUMHUR’UM. Cumhuriyet bize batının 1 lütfü olarak sunuldu Ecdadımıza küfretmemiz istendi Hilafetin ilgası gerçekleştirilerek, Laikçi zorbalık getirildi. TBMM'nin seçtikleri hiç cumhurun adamı olmadılar Reis'imize kadar hiç birini halkımız seçmedi Halkımız asla yanlış karar vermezdi, vermedi de Cumhuriyet; cumhurun oylarıyla seçilen kişilerin idarede Halkının istiklal ve istikbali için bütün gayretiyle çalışmasıydı Reis’imizle iyiyiz K.Kerim'in tercümesinin yapılmış olmasını dine hizmet olarak sundular İngiliz aklının Türkleri Kur'an’dan uzaklaştırma düşünden habersizdiler Cumhuriyet deyince olan bir şey değil Muz Cumhuriyeti olmanın da bir alemi yok Zalimlerin idare ettiği bir cumhuriyetten ancak köleler çıkar İngiliz destekli zalimlerin olduğu güya demokratik cumhuriyetlerden bugünlere geldi dünyamız Artık halka rağmen cumhuriyet değil Türkiye'miz Halkın oyuyla halkının çocuklarına başka ülkede yaşamasını söyleyen koca kafalı mason Biraderlerin idare ettiği hileli Cumhuriyet değiliz ki %99 'u Müslüman 1ülkede açıktan oruç yiyen halkının inancına saygısız ve bayramlarını tebrik etmeyen sıfatsız ne idüğü belirsizler gittiler Artık kendisinden birini seçme yetisi - yetkisi olan halka r...

Lozan Hezimetinden Kimler Zafer Çıkartır?

Cumhurbaşkanının Lozan'a isyanı, Mirasa sahip çıkmasıdır. İstiklal Savaşının Ruhuna tan eden değişim-dönüşüm, dinsizleştirme ameliyesine itirazdır CHP'liler:"Lozan Türkiye'nin tapu senedidir" diyor. -Evet, Yahudi aklıyla, İngiliz hinliğiyle gasp edilen bir tapu ve el değiştiren bir senet CHP'nin Lozan'ı, sadece Osmanlı’ya, geçmişe ihanet değil, geleceğe ve vatana da yapılan büyük bir ihanettir. Daha çok vermek üzere ayarlı teslimiyeti olan bir gidiştir CHP'nin şimdiki sözcüsü bu ülkede yaşamaktan hoşnut olmayan bir Hıristiyan kadındır ve Lozan'da seçtiği sözcüsü ise bir Yahudi (Koç'ların dedesi) haham (Haim Naum) dır. Lozan CHP'nin asla bu Müslüman halkın yanında olmadığının ve asla olmayacak ve de olamayacağının delili ve ispatıdır. CHP Batının piyonudur. Lozan halktan ve haktan ayrılışın, sapmanın ve saptırmanın ifadesidir, belgesidir. Batıya ruhunu satışın ve halka rağmen verilen sözlerin utanç vesikasıdır. Adı Cumhuriyet olan hiyanet gazetenin ifadesine göre; “Cumhuriyet Kazanımları” saldırı altındaymış. -Evet,haklısınız!. Çünkü hırsızın çaldığı tapu artık sahibine yani Müslüman Anadolu Halkının eline geçiyor. Lozan’ın zafer olması, CHP’nin uydurmasıdır. CHP’nin batıyla ve batılla olan ilk kampsamlı flörtü olduğu için onlarca çok önemli olabilir. Halkımız için öze dönüşün önüne dikilmiş bir batı tuzağıdır. Halk olarak Lozan denen paçavrayı yırtıp atmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz. İngilizlerin “İslam’sız Türk” ve “Türk’süz İslam” oluşturarak “İslam’sız İslam” oluşturma gayretlerine CHP’nin verdiği desteğin de ifa...

EĞİTİM SİSTEMİ VE VELİLERİMİZ

01/02/2012 Bir anne iç geçirerek ağlıyordu.Nedenini sorduğumda oğlu Matematik sınavında bir soruyu bilememiş,yanlış yapmıştı.Başka bir dersten de eksi almıştı.Bunları söyleyen velinin gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Veliye denecek tek söz kalmıştı.Siz psikolojik bir vakıasınız sizi haber yapmalıyım dedim.Ah bir de resim çeken bir makinem olsaydı yanımda diye de hayıflandım.Kendisinin panik atak olduğunu ve çocuklarından başarı beklerken onları da panik atağa sürükleyeceğini,onların başarılı olmalarını isterken onları hasta edip asla başaramaz hale sokacağını yakinen bildiğim örneklerle anlattım. Toplum olarak psikolojik bir travma geçiriyoruz.Eğitim konusunda ki, aşırı hassasiyetler toplumsal mevki kazanma ve çocuklara aşırı düşkünlük göstermek çocuklarımızı,neslimizi ve geleceğimizi tehdit eder boyutlara varıyor. Çocuklar okullara giderken sabah,öğrencilere dedim ki; sizin döneminiz de öğrenci olmadığım için çok mutluyum.Sizin gibi bir öğrencilik devresi geçirseydim herhalde kafayı sıyırırdım.Siz moraliniz bozmayın ama bu böyle dedim ve yoluma devam ettim.Çocuklar kim biliri hangi duygu ve düşünceler içine girmişlerdir. Artık toplumun rehabilite edilmesi,her şeyden önce eğitilmesi gerekmektedir.Bakıyorum ki bazı veliler çocuklarından daha hassaslar.Öğrenciler strese sokmazken birkaç velinin okulda ki psikozları öğretmenlerin psikolojilerini olumsuz olarak etkiler duruma gelmiştir. Çocuklarının ağladığını sınav olduğu için heyecanlandıklarını ve ağladıklarını söyleyen onlarca velilerle karşılaştık.Neden bu çocuk bu kadar hassasiyet gösteriyor dendiği zaman velilerin kolayca, öğretmeni çocuklarının ağzıyla suçlar pozisyonda görüyoruz. Artık eğitim siste...

Kirlenmiş Sevgilerin Çocukları

  Dünyanın en güzel şeyidir; helal dairesinde kalmak şartıyla, sevmek ve sevilmek! Her türlü nikahsız birliktelik; el ele, göz göze, diz dize gönül gönüle giriftar olmak zinadır ve haramdır. Eller,Gözler,Ayaklar velhasıl bütün organlarınız bundan dolayı azaba düçar olacaklardır! Sevgileriniz varsa onları nikahsızlıkla kirletmeyin.Nikahlanın yani evlenin! Evlenmek sünnettir!  Evlenmek kastı olmaksızın gönül eğlendirenler, filört edenler, bugün mutlu olabilirler, yarın ki mutsuzluklarının temellerini atmış olurlar. Siz evlenmeyeceğiniz insanlarla birlikte olursanız, siz de sizin gibilerine kirli gönüllülere denk gelirsiniz. O da sizin gibi geçmişteki sevgilisinde gözü ve gönlü kaldıysa; sizi, ne o eşiniz mutlu edebilir, ne de siz, o eşinizi mutlu edebilirsiniz.  Ben sizlere kirletilmemiş güzel gönüller diliyorum. Sevgilerinizi kirletmeyin ki bedenleriniz de temiz kalsın! Bedenlerinize kullanmayacağınız fırçalarla boyalar sürmeyin! Ne kadar çok güzel boyalarla kapatırsanız kapatın zamanla o alttaki dışa vurur. Güzel bir evliliğinizi ilerde yıkmış veya sarsmış olursunuz. Çocuk yaşta sevgili olanlar! Büyüdüklerinde sevgili değil, kullanılmış hurda arabalar gibi olurlar! Sıfırı tüketmeyin! Allah'ın lanetine uğramayın! Affedile bilirsiniz! Ama bir kere kirlenmişseniz;inanın cennete gitseniz bile; Kirlenmemiş bir beden sahibi gibi aynı güzellikte bir cennete kavuşamazsınız... Cennetlere girmeyen bir beden, neden taşınır ki; Cehenneme odun olmak için mi? Ben ebed mutlulukları diliyorum sizlere!  Unutmayın! Boşanmalar Denizli'de, evlenmeleri 3 yıla kadar yakalacaktır. Aile mefhumu yok olursa; tek siz değil, bütün bir geleceğimiz yok olacaktır! Ülkemizin geleceği tehlikeye girecektir. ...